Dr n. med. Bogna Zielińska-Kaźmierska jest chirurgiem szczękowo-twarzowym z 30-letnim doświadczeniem klinicznym i uniwersyteckim. Pełni obowiązki kierownika oddziału klinicznego Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Onkologicznej w Szpitalu Klinicznym im. Barlickiego w Łodzi oraz jest wykładowcą na Uniwersytecie Medycznym. Ponadto współpracuje z wieloma placówkami stomatologicznymi w województwie.

Dr Zielińska-Kaźmierska posiada bogate doświadczenie z zakresu chirurgii stomatologicznej i szczękowej i implantologii.

Jest członkiem wielu organizacji, m.in. Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Głowy i Szyi, Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej oraz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.